Τζανέτος Λάζαρος

tzanetos

Ειδικός στην καθοδήγηση για ανάπτυξη της επιχείρησης, του marketing, της υποστήριξης των πωλήσων καθώς και του ΙΤ τομέα, με αποδεδειγμένο ιστορικό σημαντικής εταιρικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.