Μπότσαρης Παντελεήμων

mpotsaris

Ο Παντελής Μπότσαρης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΑΜΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Europe Direct Ξάνθης. Από το 2014 έως το 2018 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Δ.Π.Θ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ.

Medilab Open Innovation Actions