Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει υπηρεσίες για χρηματοδοτήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τοπικό κι περιφερειακό επίπεδο προς επιχειρήσεις, ιδιώτες, δημόσιο τομέα και διάφορους φορείς.

Με έδρα την Ξάνθη, η εταιρεία είναι από τις μοναδικές εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας που παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία εξειδικευμένες υπηρεσίες όχι μόνο προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα που δραστηριοποιούνται στη γεωργία ή κτηνοτροφία.