Μιχαλοπούλου Μαρία
Αντιπρύτανης

Η Μιχαλοπούλου Μαρία είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Sessions