Τάσος Χανιώτης

xaniotis

O Τάσος Χανιώτης είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποστολή της διεύθυνσης είναι η συμβολή στον στρατηγικό προσανατολισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής.