21/03

11:30

Προσέλευση - Εγγραφές

Αίθουσα Εκδηλώσεων

12:00

Χαιρετισμοί

Αίθουσα Εκδηλώσεων

12:15

14:00

Ελαφρύ Γεύμα - Networking

Αίθουσα Εκδηλώσεων