Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - Ξάνθης αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει στους πολίτες αμερόληπτες, άμεσες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά την ΕΕ. Φιλοξενείται από το 2013 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και αποτελεί μέλος μιας μεγάλης οικογένειας που αριθμεί 17 αντίστοιχα Κέντρα στην Ελλάδα και 500 σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.